Категория "AM"
Изисквания:
Навършени 16 години
Обучение:
Теоретична подготовка - 36 учебни часа
Изпит:
Теоретичен-писмен изпит, състоящ се от 1бр. листовки, от 45 въпроса с право на 10 наказателни точки.