За автошкола "РЕФЛЕКС ПЛЮС С&П"
Автошкола "Рефлекс плюс С&П" ООД - гр. Монтана е създадена след сливането на ЕТ "САВИ" и ЕТ "Пламен Илиев", чиито собственици след проучване и обсъждане на пазара стигат до единодушно решение за съвместна дейност, която да обедини идеите и индивидуалните качества на двамата, като по този начин се подобри обучението на курсистите.

Фирма ЕТ "САВИ" е регистрирана през Октомври 1991 година и е една от първите частни фирми за обучение на водачи на МПС с президент Стоян Василев Стоянов.

Фирма ЕТ "Пламен Илиев" е регистрирана през Юли 1993 година с президент Пламен Василев Илиев.

Новата фирма, която създават двамата собственици, обединяваща усилията, знанията и уменията им и наречена с името, което двамата избират - "Рефлекс плюс С&П" ООД. Създадено е Дружество с ограничена отговорност за обучение на водачи на моторни превозни средства от всички категории под името "Рефлекс плюс С&П" ООД. За периода от датата на регистриране до днес фирмата е обучила над 8000 души от всички категории.

Автошкола „Рефлекс плюс С&П“ ООД разполага с кабинет за провеждане на теоретични обучения на своите курсисти намиращ се в Общежитието на ГПЧЕ „Петър Богдан“ Монтана.

Автошкола "Рефлекс плюс С&П" извършва своите услуги на територията на област Монтана.