Категория "CE"
Изисквания:
1. Навършени 21 години
2. Една година след категория "С"
3. Документ от КАТ за наложени наказания
Обучение:
Теоретична подготовка - 4 учебни часа "Ремаркета и системи за прикачване"

Практическа подготовка - 16 кормилни часа

Срок на обучението: минимум 9 дни

Обучението се извършва на товарен автомобил MAN + ремарке 10т
Изпит:
Теоретичен - писмен изпит, състоящ се от 15 въпрос, с възможност за 2 грешки.
Продължителност на изпита - 20 минути.

Практически - извършва се на полигон с 3 елемента, след което градско кормуване.
Продължителност на изпита - 45 минути.