Категория "C"
Изисквания:
1. Навършени 18 години
2. Свидетелство за управление от категория "В"
3. Издържан психотест
Обучение:
Теоретична подготовка:
        - 8 учебни часа "Превоз на товари"
        - 6 учебни часа "Общо устройство"

Практическа подготовка - 20 кормилни часа

Срок на обучението: минимум 10 дни

Обучението се извършва на товарен автомобил MAN
Изпит:
Теоретичен - писмен тест, състоящ се от 2 бр. листовки, с по 15 въпроса всяка, с възможност за 3 грешки.
Продължителност на изпита - 30 минути.

Практически - кормуване в градски условия.
Продължителност на изпита - 45 минути.