Категория "BE"
Изисквания:
Свидетелство за управление от категория "В"
Обучение:
Практическа подготовка - 12 учебни часа

Срок на обучението: минимум 6 дни

Обучението се извършва на автомобил VW Golf 4 + платформа
Изпит:
Практически - извършва се на полигон с 3 елемента, след което градско кормуване.
Продължителност на изпита - 25 минути.