Категория "B"
Изисквания:
Навършени 17 години и 9 месеца
Обучение:
Теоретична подготовка - 36 учебни часа (провеждат се в кабинет, оборудван с нагледни материали по темите), 4 учебни часа "Устройство на автомобила"

Практическа подготовка: 31 кормилни часа

Срок на обучението: минимум 23 дни

Обучението се извършва на автомобили:
        - VW Golf 4 Silver
        - VW Golf 4 Black
        - Opel Astra
Изпит:
Теоретичен - писмен изпит, състоящ се от 1 бр. листовки, с по 45 въпроса всяка, с възможност за 10 наказателни точки.
Продължителност на изпита - 40 минути.

Практически - състои се в управление на автомобила в градски условия, с елемент на паркиране.
Продължителност на изпита - 25 минути.