Категория "A2"
Изисквания:
1. Навършени 18 години
2. Свидетелство за управление от категория "В"
Обучение:
Теоретична подготовка - 4 учебни часа

Практическа подготовка - 20 кормилни часа

Срок на обучението: минимум 14 дни.

Обучението се извършва на мотоциклет Honda CB 450cc
Изпит:
Практически - състои се от 5 елемента на полигон и управление в градски условия